Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Jak wynagradzani są HR-owcy?

Małgorzata Rzewuska

Wynagrodzenia i motywatory
raport rynkowy

Czy praca w dziale personalnym jest ceniona? Czy ma znaczenie w jakiej branży rozpoczniesz swoją karierę w tym obszarze? W wielu organizacjach jest coraz większa świadomość biznesowa pracowników HR, jak również świadomość roli działań HR-owych wśród członków Zarządu co powoduje, że HR-owcy zaczynają być lepiej wynagradzani. Nie pełnią jedynie roli administratora, ale także rolę doradcy i partnera biznesowego. Ile więc zarabiają HR-owcy?

 

Poniższe dane dotyczą wynagrodzeń pracowników HR pochodzą z Przeglądu Łącznych Wynagrodzeń – Polska*, przygotowywanego co roku przez firmę Mercer. – W 2009 r. w Przeglądzie wzięło udział 251 firm – mówi Olga Obłoza, Associate w firmie Mercer – Co roku badanych firm przybywa, rośnie zainteresowanie udziałem w badaniu, 2 lata wcześniej było ich 180. Wszystkie prezentowane dane płacowe odnoszą się do średniego, miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto.

Wykres 1. Porównanie wynagrodzeń różnych kategorii pracowników działu HR w latach 2007–2009

wynagrodzenie, motywowanie, raport z badań,doradztwo personalne i organizacyjne,HR

Źródło: Raport Mercer „Przegląd Łącznych Wynagrodzeń Polska z lat 2007–2009”.

Zgodnie z badaniami płacowymi Mercer, średnie wynagrodzenie zasadnicze dla specjalistów HR w Polsce wynosi 5500 zł. Co ciekawe, w branży farmaceutycznej może być ono nawet o 35% wyższe.

W ciągu ostatnich 3 lat wynagrodzenia kierowników HR w Polsce wzrosły średnio ok.12%. Przy czym w branży High-Tech wzrost był największy, o ok. 17%. Natomiast w branży produkcyjnej i FMCG mniejszy – odpowiednio o ok. 13% i 9%.

W latach 2007–2009 najszybciej rosły wynagrodzenia dyrektorów zatrudnianych w branży High-Tech (wzrost o15%).

Wykres 2. Sektorowe porównanie wynagrodzeń różnych kategorii pracowników działu HR

wynagrodzenie, motywowanie, raport z badań,doradztwo personalne i organizacyjne,HR

Źródło: Raport Mercer „Przegląd Łącznych Wynagrodzeń Polska 2009”.

Biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń zasadniczych, najlepiej wynagradzani są specjaliści HR w branży farmaceutycznej i FMCG – dodaje Olga Obłoza – W tych dwóch branżach również stanowiska kierownicze w obszarze HR są najlepiej opłacane. Natomiast na stanowisku dyrektora, na najwyższe zarobki można liczyć w branży High-Tech, FMCG i farmaceutycznej. Dla odmiany najniższe wynagrodzenie zasadnicze na każdym poziomie można spotkać w branży produkcyjnej.

Innym liczącym się na rynku badaniem płacowym są przeprowadzane przez firmę Hewitt Associates Badania Wynagrodzeń Całkowitych TCM. W 2009 r. w przeglądzie tym wzięło udział 150 firm z całej Polski. Ponad 90% badanych stanowiły duże, międzynarodowe organizacje, które w Polsce mają swoją siedzibę i oddziały. Poniżej zaprezentowane są dane pochodzące z tego badania w odniesieniu do obszaru HR. Podane wartości wynagrodzeń brutto odnoszą się do mediany – poniżej i powyżej mediany znajduje się po 50% danych. Na przykład, jeżeli mediana wynosi 22 900 zł, to połowa osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a połowa powyżej 22 900 zł.

Tabela 1. Wynagrodzenia na różnych stanowiskach w dziale personalnym

wynagrodzenie, motywowanie, raport z badań,doradztwo personalne i organizacyjne,HR

Źródło: Raport Hewitt Associates „Badania Wynagrodzeń Całkowitych TCM 2009”.

 – Należy pamiętać, że poziom prezentowanych wynagrodzeń może się różnić w zależności od regionu kraju – mówi Tomasz Dziekanowski, starszy konsultant z firmy Hewitt Associates – najwyższe wynagrodzenia nadal są w Warszawie. Inaczej jest już np. na wschodzie Polski. Wpływ na poziom wynagrodzenia ma również wielkość firmy i pochodzenie jej kapitału. W małych firmach, z reguły, te wynagrodzenia są niższe – w zależności od regionu, różnice mogą sięgać nawet 50%. Firmy z kapitałem polskim zazwyczaj też płacą mniej.

Jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia w działach HR nie ma w zasadzie różnicy, czy pracuje się w twardym, czy w miękkim HR-rze. Tomasz Dziekanowski podkreśla jednak, że w przyszłości szansy na większe zarobki należy upatrywać w miękkiej części HR-u i to nawet o 10–30%. Twardy HR sprowadza się do działań obsługowo-administracyjnych. Miękki natomiast dotyka strategii, a jego działania ukierunkowane są na zwiększenie efektywności procesów biznesowych.

Jeśli chodzi o system motywacyjny w tej grupie zawodowej, to jest on raczej typowy.

– Są 2 źródła motywacji: twarde, w postaci systemu premiowego i konkretnych wartości materialnych, które pracownik może otrzymać i na te elementy HR-owcy na wszystkich szczeblach zaszeregowania mogą liczyć. Dla menedżerów i dyrektorów są to najczęściej roczne systemy premiowe, powiązane z różnymi wskaźnikami indywidualnymi oraz firmowymi (np. z wynikami firmy). Wypłata premii odbywa się m.in. na podstawie oceny stopnia realizacji celów – mówi Tomasz Dziekanowski – Oraz miękkie: docenianie, możliwości rozwoju, praca w dobrych warunkach, wsparcie od przełożonego. Z tego co obserwuję, to właśnie te miękkie elementy tworzące środowisko pracy motywują osoby pracujące w HR-rze. Może dlatego, że są one z reguły otwarte, nastawione na dialog, współpracę z innymi oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań, a nie nastawione na finansowe gratyfikacje.

– W ostatnich latach obserwujemy wyraźnie rysujący się podział funkcji HR na obszar specjalistyczny (business partner) oraz obszar operacyjno-administracyjny – mówi Olga Obłoza.

 Obszar specjalistyczny (business partner), stanowi wsparcie biznesowe HR dla innych funkcji w organizacji takich, jak: sprzedaż, marketing, produkcja czy logistyka. Taka rola wymaga wyższych umiejętności oraz doświadczenia w szerokim spektrum zagadnień HR (np. rekrutacja, ocena pracownicza i rozwój), co wiąże się z wyższym poziomem wynagrodzeń specjalistów w tym obszarze.

W przypadku obszaru operacyjno-administracyjnego (z naciskiem na płace i administrację personalną), specjaliści wynagradzani są na poziomach podobnych do przeciętnych wynagrodzeń specjalistów w innych obszarach administracyjnych/wsparcia w firmie.

 – Dlatego też na polskim rynku HR tworzą się dwie praktyki – dodaje Małgorzata Ciarka, IPS Leader na Europę Wschodnią w Mercer – Jedna to trend stabilnego wzrostu wynagrodzeń wahającego się pomiędzy 3–5% w ostatnich 3 latach – bardziej charakterystyczny dla specjalistów administracyjno-personalnych. Druga dotyczy płacenia za konkretne umiejętności potrzebne w organizacji. Wtedy uposażenie negocjowane jest indywidualnie i wzrosty coroczne są wyższe (na poziomie nawet 10%), a w przypadku zatrudniania nowych osób – mogą znacząco różnić się na plus w porównaniu z praktykami stosowanymi uprzednio.

 – Moim zdaniem HR-owcy będą coraz bardziej docenianą grupą zawodową, szczególnie w tym obszarze specjalistycznym. Tu najbardziej widać zmianę sposobu myślenia i działania – dodaje Tomasz Dziekanowski – To czego pracodawcy poszukują i oczekują od HR-owców, to biznesowa orientacja, myślenie strategiczne, pro aktywne działanie i wychodzenie poza stereotypy. Na przykład monitorowanie sytuacji w firmie i doradzanie biznesowi w kwestii właściwego momentu uruchomienia rekrutacji (to nie biznes inicjuje proces rekrutacji), tworzenia planu sukcesji, szczególnie tam gdzie może się pojawić problem luki pokoleniowej. Taką postawę i takie umiejętności będą też lepiej wynagradzać – będzie to miało miejsce zazwyczaj w tych firmach, gdzie jest duża świadomość roli działów personalnych w organizacji i HR postrzegany jest przez Zarząd jako partner biznesowy: we wdrażaniu strategii, projektowaniu systemów i procesów HR-owych ukierunkowanych na efektywność kosztową, czy innowacyjność. To nie jest już tylko komórka, która dostarcza dane, zatrudnia, budżetuje i rozlicza płace ale, która biznesowo doradzi i spojrzy trochę szerzej na aspekty związana z zasobami ludzkimi.

 

 

Zapoznaj się z innymi arykułami:

  1. 10 najtrudniejszych do obsadzenia zawodów na świecie
  2. Kto sprawdzi się w miękkim, a kto w twardym HR?
  3. Od Specjalisty do HR Generalisty
  4. Outsourcing w HR
  5. Plusy i minusy pracy HR Interima
  6. Trendy HR według najnowszych badań
  7. Plusy pracy w dziale personalnym w małej firmie i w korporacji
  8. Jak wynagradzani są HR-owcy?
  9. Niebezpieczne symptomy
  10. Jak to robią najlepsi?

Małgorzata Rzewuska

Małgorzata RzewuskaAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów „Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” zrealizowanych przez Polską Fundację Promocji Kadr.

Od 2000 roku związana z obszarem HR jako praktyk, a od 2008 roku jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce HRM. Jej artykuły w formie studiów przypadków, wywiadów z ekspertami, komentarzy i relacji można znaleźć w „Serwisie HR”. Współautor książki „Top Employers Polska 2010”, wyd. przez Instytut CRF.

Powrót
Pobierz E-BOOK Aby skorzystać z tej opcji naszego serwisu - zaloguj się.

Ocena: 0 głosów 0.00
Dodaj swój komentarz (opcja dostępna dla zalogowanych )
Autor:
Treść:
Dodaj Aby skorzystać z tej opcji naszego serwisu - zaloguj się.

Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Robert PerendykStudent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Laureat konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji na esej pt. ,,W Polsce bije serce świata". Autor wielu artykułó...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
D jak Dyfuzja odpowiedzialności(ang. diffusion of responsibility) rozproszenie odpowiedzialności, efekt widza, efekt obojętnego przechodnia; zjawisko mające związek z konformizmem, polegające na obniżaniu się...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj