Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.
Co badają testy w JOBFITTER?

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw testów, pozwalających na diagnozę: wiedzy, kompetencji podstawowych, zdolności intelektualnych, osobowości oraz wartości, jakimi kierujesz się w pracy.

Badane naszymi testami predyspozycje i kompetencje są istotne z perspektywy wymagań zawodowych. Oczywiście na różnych stanowiskach, oczekiwane są różne wyniki. Wypełnij testy i sprawdź jaka praca najlepiej do Ciebie pasuje.

Co zyskasz wypełniając testy?

1. Upewnisz się co jest Twoją mocną stroną i dzięki temu będziesz mógł sprawdzić, do pracy na jakich stanowiskach najlepiej pasujesz.

2. Dowiesz się w jakim obszarze powinieneś podjąć działania rozwojowe, aby sprostać oczekiwaniom wybranych pracodawców.

3. Będziesz mógł oswoić się z wypełnianiem testów psychologicznych, z którymi możesz spotkać się w wielu organizacjach nie tylko na etapie rekrutacji, ale również ocen pracowniczych.

4. Uzyskasz dostęp do obszernych interpretacji wyników, które mogą zainspirować Ciebie do pracy nad konkretnymi obszarami zachowania.

Jak prezentowane będą wyniki testów?

1. Zaraz po wypełnieniu testu uzyskasz dostęp do wyników, które również zostaną zapisane w Twoim profilu.

2. Wyniki będą zaprezentowane w formie liczbowej z krótkim opisem i na wykresie.

3. Dodatkowo na ekranie wyników testów udostępniamy Ci obszerną interpretacje w postaci raportu PDF.

Kto będzie miał dostęp do Twoich wyników?

1. Sam decydujesz, czy ktoś może zobaczyć Twoje wyniki, czy też zachowasz je tylko dla siebie. Aby to zrobić skorzystaj z zakładki "Konto i ustawienia".

2. Jeżeli zdecydujesz się nie ujawniać wyników, nie będą one widoczne w Twoim profilu, ale będą uwzględniane w obliczaniu Twojego wskaźnika dopasowania do ogłoszeń publikowanych w serwisie.

3. Wyniki wszystkich użytkowników serwisu mogą być uwzględniane anonimowo w zestawieniach zbiorczych dla celów statystycznych.

Co musisz wiedzieć zanim rozpoczniesz test?

Pamiętaj, że każdy test można wypełnić tylko raz na 3 miesiące (zgodnie ze standardami psychometrycznymi). W przypadku większości testów istnieje ograniczona możliwość ich przerywania. Dlatego, zanim rozpoczniesz wypełnianie dowolnego testu, zadbaj o swój komfort i upewnij się, że nikt, ani nic nie przeszkodzi Ci w czasie przewidzianym na wypełnienie testu.

Przystępując do testu postaraj się rozluźnić i w pełni skoncentrować na zadaniu.

Zestaw testów kompetencji podstawowych

W czym Ci pomogą te testy?

W skład zestawu wchodzą 4 testy pozwalające diagnozować kompetencje podstawowe w zakresie kompetencji społecznych, organizacyjnych, osobistych oraz poznawczych.

Wykonanie testów kompetencyjnych pozwala nie tylko na oszacowanie własnego potencjału, ale również ułatwia wskazanie grup stanowisk, gdzie posiadane przez Ciebie kompetencje są najbardziej cenione.

Niewypełniony
Test Kompetencji Społecznych
JOBFITTER
Test obejmuje 30 pytań dotyczących praktycznej wiedzy niezbędnej do dobrego funkcjonowania w grupie: nawiązywania oraz budowania relacji z innymi, przekazywania informacji, przekonywania innych do własnego stanowiska.

Badane kompetencje:
1. Współdziałanie - nawiązywanie pracy w grupie na rzecz osiągnięcia wspólnych celów.
2. Komunikatywność - zapewnienie wymiany informacji pomiędzy innymi osobami.
3. Wywieranie wpływu - przekonywanie innych do własnego stanowiska i nakłanianie do proponowanego kierunku działania.
Wypełnienie testu zajmuje przeciętnie 25 min.
Niewypełniony
Test Kompetencji Osobistych
JOBFITTER
Test obejmuje 30 pytań dotyczących praktycznej wiedzy niezbędnej do radzenia sobie z trudnościami oraz zmieniającymi się warunkami pracy.

Badane kompetencje:
1. Adaptacja do zmiany - łatwość w dostosowaniu się do zmieniających się warunków sytuacji.
2. Koncentracja na zadaniu - skupianie się na działaniach niezbędnych dla osiągnięcia zakładanych rezultatów.
3. Radzenie sobie ze stresem - funkcjonowanie w sytuacjach, którym towarzyszy obciążenie/napięcie emocjonalne.
Wypełnienie testu zajmuje przeciętnie 25 min.
Niewypełniony
Test Kompetencji Organizacyjnych
JOBFITTER
Test obejmuje 30 pytań dotyczących praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnej realizacji zadań zgodnie z założeniami.

Badane kompetencje:
1. Planowanie - ustalanie przebiegu działań z uwzględnieniem etapów i potrzebnych środków.
2. Organizowanie - realizowanie działań zgodnie z wyznaczonym planem.
3. Kontrolowanie - kontrolowanie zgodności działań z wyznaczonym planem.
Wypełnienie testu zajmuje przeciętnie 25 min.
Niewypełniony
Test Kompetencji Poznawczych
JOBFITTER
Test obejmuje 30 pytań dotyczących praktycznej wiedzy niezbędnej do radzenia sobie z analizą sytuacji problemowych, wyciąganiem wniosków i twórczym rozwiązywaniem problemów.

Badane kompetencje:
1. Myślenie analityczne - szczegółowe analizowanie sytuacji i jej części składowych.
2. Myślenie koncepcyjne - tworzenie ogólnych koncepcji i strategii działań.
3. Innowacyjność - poszukiwanie i akceptowanie nowych sposobów realizacji zadań.
Wypełnienie testu zajmuje przeciętnie 25 min.

Kolejne testy

Niewypełniony
Test Kompetencji Menedżerskich
JOBFITTER
Test pozwala na diagnozę wiedzy praktycznej z zakresu przywództwa, motywowania i rozwijania pracowników, planowania i koordynowanie przebiegu pracy w zespole a także podejmowania decyzji oraz zarządzania zmianą. Test stworzony został z myślą oczekiwaniach kompetencyjnych wobec menedżerów co najmniej średniego szczebla.
Niewypełniony
Test Kompetencji Handlowych
JOBFITTER
Test pozwala na sprawdzenie wiedzy praktycznej z zakresu diagnozowania potrzeb klientów, dostosowania oferty do oczekiwań klientów, prezentacji i sprzedaży produktów/usług, budowania relacji z klientami oraz negocjowania najbardziej korzystnych warunków handlowych. Test stworzony został z myślą o oczekiwaniach kompetencyjnych wobec przedstawicieli handlowych, sprzedawców oraz pracowników zajmujących się obsługą klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych/ biznesowych.
Niewypełniony
Siedmiowymiarowy Test Osobowości
JOBFITTER
Test bada wymiary osobowości ważne dla sposobu wykonywania pracy: Emocjonalność – Racjonalność, Impulsywność – Refleksyjność, Indywidualizm – Zespołowość, Dekoncentracja – Wytrwałość, Schematyczność – Elastyczność, Podporządkowanie – Dominacja. Ponadto test pozwala określić tendencję do prezentowana się w pozytywnym świetle (Skala Autoprezentacji). Poznanie własnej osobowości stanowi dobre źródło informacji na temat predyspozycji do wykonywania określonych zadań. Ponadto wyniki tego testu mogą odkryć przed Tobą przyczyny satysfakcji albo niezadowolenia z wykonywanej pracy.
Niewypełniony
Test Inteligencji
JOBFITTER
Test pozwala na dokonanie oceny własnej sprawności intelektualnej. Pozwala on sprawdzić, na jakich stanowiskach Twoje predyspozycje zostaną najlepiej wykorzystane. Proponowany test pozwala na oszacowanie zdolności w trzech wymiarach inteligencji: sprawności w myśleniu za pomocą słów (np. formułowanie logicznych argumentów), sprawności w myśleniu za pomocą symboli (np. analizowanie danych liczbowych) oraz sprawności w myśleniu za pomocą wyobrażeń wzrokowo-przestrzennych (np. projektowanie techniczne).
Niewypełniony
Test Wartości w Pracy
JOBFITTER
Test pozwala on na zbadanie, które z następujących 8 wartości są dla Ciebie najważniejsze, a które mniej ważne: Autonomia, Bezpieczeństwo, Pomaganie, Specjalizacja, Twórczość, Wyzwania, Zarządzanie, Styl życia. Wypełniając test, dowiesz się jakie warunki powinien zapewnić ci pracodawca, aby praca mogła być dla Ciebie w pełni satysfakcjonująca.

Więcej o testach

Pokaż/Ukryj

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj