Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(ang. participation), współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji. W partycypacyjnym modelu zarządzania mają oni wpływ na sprawy związane z firmą,...wydzielenie z działalności gospodarczej obsługi kadrowo-płacowej i powierzenie jej wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmie. Uważa się, że w większych organizacjach, zatrudniających wielu specjalistów...PiP; organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład Państwowej Inspekcji Pracy wchodzą Główny Inspektorat Pra...model, zwany też modelem wielkiej piątki (ang. Big Five Factors, Five Factor Model - FFM), według którego osobowość człowieka jest wyznaczona przez pięć czynników - neurotyczność, ekstrawersję, otw...(ang. cafeteria plan, cafeteria employee benefit plan, flexible benefits plan) także: kafeteria; układ między pracownikiem a pracodawcą, na mocy którego pracownicy sami dokonują wyborów jeśli chodz...(ang. succession planning) sposób na zapewnienie ciągłości zarządzania w firmie; proces polegający na określeniu strategicznych potrzeb kadrowych poprzez zidentyfikowanie kluczowych stanowis...(ang. personnel planning, human resources planning) planowanie kadr, określanie obecnych i przyszłych potrzeb kadrowych w celu zapewnienia firmie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, m...(ang. employee handbook), księga pracownika, kompendium zawierające najważniejsze informacje o firmie i jej celach, zarządzie, misji, uprawnieniach, procedurach, obowiązujących regulaminach, obowią...(ang. personnel policy, human resources policy) polityka kadrowa, specyficzny dla organizacji sposób zarządzania zasobami ludzkimi, opracowywanie metod postępowania z pracownikami, któ...Patrz: Gift Policyproces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, co ma umożliwić mu podjęcie najlepszej decyz...zbiór dokumentów potwierdzających dokonania twórcze i przybliżających osobowość kandydata, często wymagany przy aplikowaniu na stanowiska związane z działalnością artystyczną.(ang.workaholism) patologiczne uzależnienie od pracy; stan, w którym praca staje się nałogiem. Pracoholik, tracąc kontrolę nad ilością czasu poświęcanego pracy, niebezpiecznie zaburza r&oacu...(ang. Yerkes-Dodson laws of arousal) opisują empirycznie ustaloną zależność między pobudzeniem - natężeniem motywacji, a sprawnościa działania. Pierwsze prawo Yerkesa–Dodsona mówi, że ...(ang. Law of effect) Na proces motywacji mają wpływ doświadczenia człowieka i wydarzenia z przeszłości. Sformułowane przez Thorndike'a prawo efektu mówi, że doświadczenie z przeszłości ma wp...(ang. work sampling) obserwacja migawkowa, jedna z metodologii badania pracy; wyrywkowe mierzenie czasu, przez jaki ludzie i urządzenia znajdują się w okreslonych stanach aktywności, a nastepnie uj...urzędy i instytucje w państwie odpowiedzialne za obsługę osób bezrobotnych. W skład publicznych służb zatrudnienia wchodzi 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów...nieprzekraczalne minimum płacowe. Jego ustanowienie na drodze ustawowej ma zapobiegać sytuacji, gdy konkurujący między sobą pracodawcy, w dążeniu do obniżenia kosztów, zaniżają płace swoich ...


Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Joanna TurłukowskaMagister filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac magisterskich: „Dekonstrukcja jako kategoria tekstua...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
I jak Interviewpatrz: Rozmowa kwalifikacyjnawięcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj