Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(ang. Kick In The Ass, pol. kopniak), akronim wprowadzony do teorii motywacji przez psychologa Fredericka Herzberga, oznaczający czynniki higieniczne (patrz: Teoria dwuczynnikowa Herzberga), wpływa...(ang. reserve staff, reserve personnel) pula pracowników wytypowanych i przygotowanych do objęcia konkretnych stanowisk w organizacji na wypadek, gdyby wystąpiła taka pilna potrzeba. Wyselek...ciągłe doskonalenie (z japońskiego: kai - zmiana, zen - dobry; ang. continuous improvement) filozofia wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania, zalecająca skupienie się nie tyle na...(po japońsku: tabliczka, karta) wypracowany w Japonii system wizualnego kierowania procesem produkcyjnym, którego istotą jest informowanie: co produkować, kiedy produkować, w jakiej ilości p...japoński termin oznaczający śmierć na skutek przepracowania. Jej bezpośrednim powodem jest najczęściej zawał mięśnia sercowego spowodowany przeciążeniem pracą, stresem, brakiem urlopów. Czyn...(ang. Code of conduct) zbiór zasad odzwierciedlających system wartości firmy, którymi powinni kierować się pracownicy firmy, a także firma jako całość. Z reguły postuluje działanie w sposób etyczny...wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozwalające skutecznie realizować zadania zawodowe i osiągać oczekiwane wyniki. Działania podejmowane przez osobę kompetentną w danej dziedzinie winny s...wykształcenie i doświadczenie kandydata. Określenie tych kompetencji i zestawienie ich z potrzebami pracodawcy lub profilem idealnego kandydata stanowi pierwszy etap selekcji.(ang. core competencies) kompetencje niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, zatrudnienia i aktywności obywatelskiej. Stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i pos...informacyjny wpływ społeczny, jedna z dwóch (obok konformizmu normatywnego) form konformizmu. W sytuacji braku wiarygodnych informacji, człowiek obserwuje zachowania innych ludzi i traktuje ...jedna z dwóch (obok konformizmu informacyjnego) form konformizmu. Konformizmu normatywny motywowany jest lękiem przed wykluczeniem, odrzuceniem przez grupę, ewentualnie - pragnieniem bycia z...(ang. management contract, managerial agreement) kontrakt menedżerski, podobnie jak umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch stron, w której osoba zatrudniona na podstawie ...(ang. creativity) postawa twórcza, proces umysłowy prowadzący do powstawania nowych idei, koncepcji, skojarzeń oraz powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to m...(ang. labour supply curve) obrazuje zależność między stawką płac lub poziomem płacy realnej a wielkością podaży pracy. Krzywa ta, która może być budowana dla całego rynku, jak też dla poszcz...zbiór norm społecznych i systemów wartości typowych dla danej organizacji i przez nią przestrzeganych, przekładających się na stosunki międzyludzkie w firmie i sposób zarządzan...Patrz: Badanie satysfakcji pracownikówPatrz: Exit Interview


Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Anna OchremiakW latach 1997–2008 pracowała jako redaktor działów poradniczych dzienników: „Super Express" (zastępca kierownika działu), „Życie Warszawy” (redaktor), „Dziennik Polska Europa Św...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
Z jak Zakaz konkurencji(ang. non-compete agreement, non-compete clause) jest to zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy, w tym np. do niepodejmo...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj