Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(ang. Asch effect) zjawisko będące przykładem wpływu jednomyślnej większości na oceny jednostek, nawet w sytuacjach, które nie powinny budzić wątpliwości; w badaniach eksperymentalnych ziden...(ang. Hawthorne effect) wpłytwająca na wynik badania zmiana zachowania ludzi, którzy wiedzą, że uczestniczą w eksperymencie, i że są obserwowani. Efekt Hawthorne badał Elton Mayo, australijs...(ang lucifer effect) termin określający zjawisko przemiany charakteru człowieka z dobrego na zły pod wpływem środowiskowych czynników sytuacyjnych i systemowych. Został wprowadzony przez Philipa Zi...(ang. halo effect) tendencja do formułowania wniosków natury ogólnej i przypisywania pozytywnych, bądź negatywnych cech osobowościowych na podstawie pierwszego wrażenia - pozytywnego ...(ang. Einstellung effect) obserwowana skłonność do rozwiązywania nowych problemów przy zastosowaniu tych samych sposobów, procedur, reguł i formuł, które zdały egzamin w przesz...(ang. expatriate, expat) w terminologii HR jest to pracownik oddelegowany przez macierzystą firmę do oddziału zlokalizowanego w innym kraju niż kraj, z którego pracownik pochodzi.ekstrawertyzm, cecha osobowości - skłonność do do kierowania swej percepcji i działań ku otoczeniu. Ekstrawertycy zwykle zyskują energię, gdy przebywają z innymi, a tracą, gdy pozostają sami. Prac...(ang. flexible forms of employment) nietypowe formy zatrudnienia, które cechuje elastyczność czasu i miejsca pracy, przedkładanie kontraktów cywilnoprawnych ponad tradycyjne umowy o pracę, a także ...(gr. empátheia  - cierpienie, ang. empathy) dar współodczuwania, zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi i wczuwania się w ich sytuację (empatia emocjonalna), a także zdolność rozumien...budowanie wizerunku pracodawcy, działania mające na celu zbudowanie firmie wizerunku "pracodawcy z wyboru". Firma o takim wizerunku postrzegana jest przez obecnych i potencjalnych pracownikó...według ogólnej definicji sformułowanej w 1949 r. przez Kennetha F. H. Murrella, "ergonomia to nauka o związku pomiędzy człowiekiem i jego środowiskiem pracy". Z kolei Polskie Towarzystwo Erg...Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, której celem było zaoferowanie każdemu obywatelowi Europy dobrego i skutecznego instrumentu prezentowania swoich kwalifikacji i umiejętności za...metoda rekrutowania na wakujące stanowiska w firmie, polegająca na wyszukiwaniu odpowiednich kandydatów w trakcie zewnętrznych imprez (eventów) z udziałem większej liczby osób....(ang. evaluation - ocena) w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) jest to działanie mające na celu dokonanie oceny predyspozycji bądź efektów pracy pracownika. W badaniach ewaluacyjnych pr...(także: direct search, headhunting) poszukiwanie bezpośrednie, metoda rekrutacji polegająca na szczególnie starannym, bezpośrednim i zindywidualizowanym doborze kandydatów na stanowis...kwestionariusz wyjściowy, wywiad przeprowadzany z pracownikiem odchodzącym z firmy. Ponieważ pracownik odchodzący pozwala sobie zazwyczaj na wyższy poziom szczerości, firma ma szansę pozyskać cenne...


Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Anna OchremiakW latach 1997–2008 pracowała jako redaktor działów poradniczych dzienników: „Super Express" (zastępca kierownika działu), „Życie Warszawy” (redaktor), „Dziennik Polska Europa Św...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
E jak Ewaluacja(ang. evaluation - ocena) w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) jest to działanie mające na celu dokonanie oceny predyspozycji bądź efektów pracy pracownika. W badani...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj