Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nieobecność w pracy - usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona. Najczęstszymi powodami absencji są urlopy oraz zwolnienia lekarskie. Kwestie związane z absencją reguluje Kodeks pracy.(ang. induction) w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi adaptacja jest procesem polegającym na jak najszybszym i jak najsprawniejszym włączeniu nowych pracowników w strukturę firmy, wdrożeniu ich...(ang. ageism, age discrimination) dyskryminacja ze względu na wiek, u której podstaw leży specyficzny zbiór wierzeń, postaw, norm lub wartości. Termin, wprowadzony w 1969 roku przez Roberta Neila B...niepubliczna instytucja świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa, doradztwa personalnego poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej. Wszystkie legalnie działające w Polsce agencje zatrudnienia, ...system wynagradzania, w którym wysokość płacy uzależniona jest od liczby jednostek wykonanej produkcji oraz od ustalonej stawki za jednostkę produkcji. Akord indywidualny stosowany jest wtedy, gdy ...zbiór dokumentów, na który składa się dokumentacja związana z ubieganiem sie o pracę, dokumentacja dotycząca nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia oraz dokumentacja związana z zakoń...(ang. active labour market policy - ALMP) programy ALMP, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, służą realizacji postulatów polityki społecznej i koncentrują się na zwiększaniu popytu na pracę ...algorytm stosowany przez serwis JOBFITTER do porównywania zgodności danych zawartych w profilu kandydata do pracy z wymaganiami, jakie przyszłemu pracownikowi stawia pracodawca. Oblicza średnią waż...(ang. anomy) erozja standardów i wartości; w środowisku pracy przejawia się nieprzestrzeganiem reguł i wartości, które pracownikom są doskonale znane, i których nigdy formalnie nie odrzucili. Praco...odpowiedź na ofertę pracy; działanie polegające na przekazaniu pracodawcy zestawu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji. W skład zestawu najczęściej wchodzą CV (życiorys) i list motywacyjny. ...sądownictwo polubowne, jedna z metod pozasądowego rozwiązywania sporów. Stosowana jest, gdy strony biorące udział w konflikcie nie widzą możliwości osiągnięcia porozumienia i wypracowania wspólnego...umiejętność wyrażania własnego zdania i emocji w sposób zrównoważony, pozbawiony agresji i nie naruszający psychicznego terytorium innych osób, a także obrony własnych praw w różnych sytuacjach spo...metoda oceny i selekcji kandydatów stosowana często w procesie rekrutacji. W ramach tej metody stosuje się cały wachlarz różnorodnych technik, których celem jest dogłębne poznanie cech kandydata – ...styl zarządzania (kierowania), zwany również dyrektywnym, który eliminuje element partycypacji w podejmowaniu decyzji i sprowadza się do wydawania poleceń. Charakteryzuje się skupieniem całej władz...sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne (język ciała, kontakt wzrokowy) komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany. W autopr...


Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Joanna TurłukowskaMagister filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac magisterskich: „Dekonstrukcja jako kategoria tekstua...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
Y jak Yellow Dog Contractnarzucone pracownikowi porozumienie (także w formie ustnej), zabraniające mu, czy to przystępowania do związku zawodowego lub innej organizacji pracowniczej, czy to pozostawania...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj