Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


Umowa o pracę

(ang. contract of service, employment contract), jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnego oświadczeni woli przez pracownika i pracodawcę, w którym pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowy o pracę dzielą się na bezterminowe, zawierane na czas nieokreslony i terminowe, zawierane na na czas określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy lub na zastępstwo. Umowa o pracę powinna zawierać datę zawarcia umowy, określenie rodzaju umowy, określenie stron umowy, określenie rodzaju pracy, określenie czasu pracy, określenie wynagrodzenia i określenie miejsca pracy.

Umowa o pracę powinna być zawierana w formie pisemnej lecz dopuszczalne jest zawarcie umowy w formie ustnej oraz jej późniejsze potwierdzenie przez pracodawcę na piśmie. W myśl przepisów kodeksu pracy brak pisemnego potwierdzenia umowy ustnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (jednak sama umowa zawarta w formie ustnej jest ważna).

Rozwiązanie umowy o pracę może nastapić w trybie:

  •     za porozumieniem stron
  •     za wypowiedzeniem
  •     bez wypowiedzenia (tzw. "dyscyplinarne", działa w obie strony)
  •     po upływie terminu, na który została podpisana umowa
  •     w momencie wykonania przez pracownika określonego zadania
  •     w momencie powrotu zastępowanego pracownika do pracy (umowa na zastępstwo)

Stosunek pracy powstały na podstawie umowy może też wygasnąć w wyniku śmierci pracodawcy lub pracownika, czy też z upływem trzymiesięcznej nieobecności pracownika w pracy (np. z powodu tymczasowego aresztowania).  Po każdej zakończonej umowie o pracę pracodawca powinien wystawić świadectwo pracy.

Wzór umowy o pracę można pobrać stąd.

Patrz: Stosunek pracy, Umowa o dzieło, Umowa zleceniaPowrót


Zobacz również:

Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Halina GurynAutor, redaktor, dziennikarz. Od 1998 r. związana z prasą o profilu społeczno-ekonomicznym. Specjalizuje się w tematyce zarządzania firmą oraz zarządzania kadrami. Uważa, że naw...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
B jak Burza mózgów(ang. brainstorming) heurystyczna metoda stymulowania twórczego myślenia polegająca na grupowym generowaniu pomysłów i ich późniejszym doskonaleniu. Jest to również forma dyskus...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj