Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


Motywacja

stan gotowości do podjęcia określonego działania. Rozróżniamy motywację wewnętrzną, gdy ukierunkowanie wysiłku jest wynikiem dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb oraz aktywację zewnętrzną, gdy potrzeby zostają wzbudzone w wyniku stosowania nagród, czy przekazania informacji o możliwościach. Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiąganie określonych i istotnych dla niej celów. Proces świadomego i celowego oddziaływania na ludzkie motywy nazywa się motywowaniem.

Motywowanie, jedna z głównych funkcji kierowniczych, polega na wywoływaniu, kierunkowaniu i podtrzymywaniu pożądanego zachowania ludzi. W nauce o organizacji i zarządzaniu wyróżnia się trzy spojrzenia na motywacje: teorie treści (np. hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa), teorie procesu (np. teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości, czy teoria popędu C. L. Hulla) i teorie wzmocnienia (np. teoria modyfikacji zachowań B. F. Skinnera).

Teorie treści motywacji głoszą, że źródłem motywacji są przede wszystkim nieuświadomione (na skutek działania mechanizmów samoobronnych) impulsy wewnętrzne, głównie potrzeby, powodujące, że człowiek postępuje w taki, a nie inny sposób. Próbują ustalić czynniki motywujące ludzi do pracy. Teorie procesu motywacji starają się wyjaśnić, dlaczego ludzie wybierają pewne zachowania, by zaspokoić swoje potrzeby, i jak oceniają ich zaspokojenie po osiągnięciu celu. W tych teoriach nacisk położony jest na sposób motywowania. Z kolei, przedmiotem zainteresowania teorii wzmocnień (modyfikacji zachowań) jest sposób, w jaki doświadczenia związane z przeszłymi działaniami wpływają na zachowania ludzi w przyszłości.Powrót


Zobacz również:

Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Joanna TurłukowskaMagister filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka prac magisterskich: „Dekonstrukcja jako kategoria tekstua...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
Y jak Yellow Dog Contractnarzucone pracownikowi porozumienie (także w formie ustnej), zabraniające mu, czy to przystępowania do związku zawodowego lub innej organizacji pracowniczej, czy to pozostawania...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj