Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


Inteligencja emocjonalna

(ang. Emotional Inteligence - EI) kompetencje osobiste człowieka rozumiane jako zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych tak własnych, jak i innych osób oraz umiejętności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Wyrażane są wskaźnikiem EQ (ang. Emotional Quotient). Kompetencje zaliczane do inteligencji emocjonalnej są zdolnościami komplementarnymi w stosunku do inteligencji racjonalnej, rozumianej jako umiejętności czysto intelektualne, analityczne i abstrakcyjne, mierzone ilorazem inteligencji i wyrażane wskaźnikiem IQ (ang. Intelligence Quotient).

Na inteligencję emocjonalną składają się trzy grupy kompetencji: kompetencje psychologiczne (relacje z samym sobą: samoświadomość, samoocena, samokontrola), kompetencje społeczne (relacje z innymi: empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca), kompetencje prakseologiczne (stosunek do zadań i wyzwań: motywacja, zdolności adaptacyjne, sumienność). (Wikipedia)

Patrz: Samoocena, Asertywność, EmpatiaPowrót


Zobacz również:

Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Małgorzata RzewuskaAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów „Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” ...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
E jak Efekt Hawthorne(ang. Hawthorne effect) wpłytwająca na wynik badania zmiana zachowania ludzi, którzy wiedzą, że uczestniczą w eksperymencie, i że są obserwowani. Efekt Hawthorne badał El...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj