Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


Dyskryminacja

(ang. discrimination) często spotykana forma wykluczenia społecznego, która objawia się mniej przychylnym traktowaniem danej osoby lub danej grupy ze względu na jakąś wyróżniającą ją cechę (np. wyznanie, przekonania, pochodzenie etniczne, wiek, płeć, orientacja seksualna, czy też niepełnosprawność). Dyskryminacja może przybrać formę:

  • dyskryminacji bezpośredniej, gdy na przykład osoba traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się inną osobę w porównywalnej sytuacji wyłącznie z powodu "odmienności" (np. różnica w uposażeniu kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku pracy, jeżeli wydajność ich pracy jest porównywalna),
  • dyskryminacji pośredniej, gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub postanowienia stosowane są na równi wobec wszystkich, lecz w sposób szczególny dotykają konkretną osobę lub grupę społeczną, powodując niekorzystne dla niej dysproporcje.

Dyskryminacji można dopuścić się również poprzez zachęcanie innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazanie jej naruszenia tej zasady. Obowiązek ochrony jednostek i grup spolecznych przed dyskryminacją zapisany jest, między innymi, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i dyrektywach 2000/43/WE oraz 2000/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Patrz także: Równe traktowanie w zatrudnieniu, Państwowa Inspekcja PracyPowrót


Zobacz również:

Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Paweł BerłowskiNiezależny redaktor i dziennikarz specjalizujący się od kilkunastu lat w tematyce HR.Publikuje m.in. w miesięczniku „Personel i Zarządzanie” i „Serwisie HR”. W latach 1996–1999 ...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
Z jak Zawracająca krzywa podaży pracy(ang. backward-bending supply curve of labour, individual labour supply curve) - krzywa indywidualnej podaży pracy, obrazująca reakcję pracownika na zmiany stawki płacy poprzez ...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj