Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

heurystyczna metoda porządkowania informacji, często stosowana do analizy przedsięwzięcia lub projektu. Polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy: S (Strengths)– mocne s...(ang. self-discipline) pożądany sposób funkcjonowania w środowisku pracy, cecha dojrzałej osobowości przejawiająca się sprawowaniem kontroli nad własnym postępowaniem w celu terminowego real...(ang. self-evaluation) sposób, w jaki oceniamy i postrzegamy samych siebie, swoje zachowanie, efekty pracy, mocne i słabe strony. Obraz własnej osoby zbudowany w oparciu o analizę róż...sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. W Polsce występuje zjawisko przechodzenia z pracy etatowej (na podstawie umowy o...test dostępny w serwisie JOBFITTER, bada wymiary osobowości ważne w kontekście sposobu wykonywania pracy. STO pozwala ustalić predyspozycje do wykonywania określonych zadań, a także odnaleźć przycz...minimalna obsada, możliwie najmniejsza liczebnie grupa pracowników, jaka jest niezbędna, aby jakieś działanie mogło być kontynuowane (np. minimalna załoga na statku odholowywanym do portu).(ang. jumper) osoba, która często zmienia pracę. Choć pracodawcy mają skłonność tłumaczyć częste zmiany pracy niedojrzałością pracownika i trudnościami w przystosowaniu się, w Polsce mają on...umiejętności miękkie, termin odnoszący się do sprawności badanej osoby w obszarze inteligencji emocjonalnej (EQ). Zaliczają się do nich, między innymi, intuicja, oryginalność myślenia, wywieranie w...Patrz: CSR(ang. Corporate Social Responsibility, CSR) społeczna odpowiedzialność firmy, kompleks działań dobrowolnie podejmowanych przez przedsiębiorstwo w celu zbudowania długofalowej strategii funkcjonowan...(ang. work practice, professional training) forma nauki polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy. W wielu firmach stażyście przydzielany jest mentor - osoba, która się nim opiekuje i uczy go...stosunek prawny, w którym pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, natomiast p...(ang. status symbols) zewnętrzne, materialne oznaki sprawowanej funkcji, pozycji społecznej, czy też zamożności. Są nimi z reguły dobra powszechnego pożądania. W organizacjach takimi symbolami stat...(ang. groupthink) uleganie ograniczającej sugestii i naciskowi grupy, której jest się członkiem. Dążenie do osiągnięcia harmonii i zminimalizowania konfliktu w procesie podejmowania decyzji ...jeden z podstawowych elementów polityki kadrowej; system oddziaływań organizacji na grupę osób (pracowników, uczestników, itp.), którego celem jest skłonienia ich...(ang. Gainsharing Plan) forma wynagradzania, w której część płacy zmienia się w zależności od osiągania przez zespoły pracownicze wyznaczonych im celów (np. zmniejszenia kosztó...system aksjologiczny odzwierciedlający przyjęte normy etyczne i kulturowe. O systemie wartości możemy mówić zarówno w kontekście jednostki, jak i organizacji. Posiadanie przez firmę s...Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Główny Urząd Statystyczny (GUS) do szarej strefy zaliczają pracę najemną nierejestrowaną, a więc wykonywaną bez zawarcia p...(ang. lean management, szczupłe wytwarzanie - lean manufacturing, znane także jako Toyota Production System - TPS) wywodzący się z Japonii sposób zarządzania i wytwarzania nakierowany na eliminowan...plan rozwoju kariery pracownika; sekwencja stanowisk, które pracownik ma szansę objąć w określonym czasie, jeśli spełni postawione mu warunki i kryteria. Są one najczęściej związane z podwyż...zaświadczenie wystawiane przez pracodawcę po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Świadectwo pracy zawiera informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, tryb...


Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Paweł BerłowskiNiezależny redaktor i dziennikarz specjalizujący się od kilkunastu lat w tematyce HR.Publikuje m.in. w miesięczniku „Personel i Zarządzanie” i „Serwisie HR”. W latach 1996–1999 ...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
T jak Teoria potrzeb McClellanda(ang. Theory of Needs, Human Motivation Theory) szeroko znana i naukowo zweryfikowana teoria, która silnie wpłynęła na praktykę zarządzania. Opierając się na badaniach i ...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj