Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Słownik HR


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(ang. Myers-Briggs Type Indicator - MBTI, Myers-Briggs Personality Assessment) metoda Myers-Briggs; popularny i szeroko stosowany kwestionariusz, a zarazem wskaźnik psychologiczny, służący do okreś...(ang. backward-sloping supply curve for labour), skłonność do przedkładania przez pracowników większej ilości czasu wolnego nad zwiększone wynagrodzenie, pomimo stosowania bodźców pła...metoda pozasądowego rozwiązywania konfliktów. Bezstronna trzecia strona, tzw. mediator pomaga w osiągnięciu porozumienia, które byłoby możliwe do zaakceptowania przez obie spierające ...partnerska relacja między mentorem (mistrzem, nauczycielem, przełożonym) a uczniem (studentem, pracownikiem itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentoring odwołuje się ...(ang. Creative Problem Solving Process) opracowana przez Alexa F. Osborna i Sidneya J. Parnesa ustrukturyzowana metoda wymyślania nowatorskich sposobów rozwiązania problemu. Zakłada ona przejście t...często utożsamiane z systemami i technikami motywowania pracowników. Literatura wyróżnia trzy główne podejścia: model tradycyjny, stosunków międzyludzkich i zasobó...psychiczne dręczenie, poniżanie i zastraszanie, celowe i powtarzające się zachowania naruszające czyjąś godność osobistą. Według Kodeksu pracy (Art. 943 § 2) mobbing oznacza działania lub zachowani...forma dostosowywania się pracowników do wymogów rynku pracy poprzez gotowość do zmiany pracy lub wykonywanego zawodu, a także przez doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych....model polityki personalnej, który opiera się na założeniu, że człowiek uczy się i zmienia przez całe życie. Jest lojalny, bowiem przywiązuje się emocjonalnie do miejsca pracy. W tym modelu p...zachowanie człowieka określa jego najbardziej niezaspokojona potrzeba. Niemożność jej zasokojenia prowadzi do stanu napięcia, a ten z kolei skłania do szukania sposobu jego rozładowania. W rezultac...model polityki personalnej, wskazuje na selekcję pracowników jako podstawową działalność komórek personalnych; sposób podejścia do zagadnienia doboru pracowników, sprowa...(ang. harassment, molestation) jedna z form dyskryminacji pracownika. Molestowanie jest to niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem  jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wokół...(ang. sexual harassment, molestation) zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność, nieakceptowane społecznie jako sprzeczne z normami społecznymi. Według art. 183a § 6 Kodeksu pracy mol...wykonywanie dodatkowej pracy, na pełen etat lub na jego część, przez osobę, która jest już zatrudniona w pełnym wymiarze godzin.stan gotowości do podjęcia określonego działania. Rozróżniamy motywację wewnętrzną, gdy ukierunkowanie wysiłku jest wynikiem dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb oraz aktywację zewnętrzn...(ang. motivators, motivating factors) czynniki, które sprawiają, że człowiek zachowuje się w określony (pożądany) sposób. W teorii Herzberga, są to wszystkie czynniki prowadzące do ma...umiejętność przewidywania przyszłych trendów i identyfikowania strategicznych priorytetów. Myślenie strategiczne odwołuje się do całokształtu naszej wiedzy o sytuacji społecznej, nasz...


Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Halina GurynAutor, redaktor, dziennikarz. Od 1998 r. związana z prasą o profilu społeczno-ekonomicznym. Specjalizuje się w tematyce zarządzania firmą oraz zarządzania kadrami. Uważa, że naw...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
W jak Wynagrodzenie pośrednie(ang. indirect compensation, employee benefits, fringe benefits, perquisites, perks, perqs) płaca pośrednia, świadczenia pracownicze, benefity; formy wynagrodzenia inne niż płac...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj