Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem, nie pokazuj więcej

Praca eRekrutacja Testy osobowości Kompetencje

JOBFITTER Sp. z o.o. - właściciel serwisu psychologiczno-rekrutacyjnego JOBFITTER, oferującego innowacyjne rozwiązania rekrutacyjne, wspierające pracodawców w skutecznym pozyskiwaniu kandydatów. W obszarze działalności firmy znajduje się serwis rekrutacyjny, system zarządzania rekrutacjami, diagnoza pracowników oraz inne projekty internetowe.

Czym zajmuje się prawnik w korporacji?

Małgorzata Rzewuska

Specyfika branży/zawodu
artykuł poradniczy

© Nikolai Sorokin - Fotolia.comJakie zadania czekają na osoby po studiach prawniczych w dziale prawnym firmy? Czy do wykonywania pracy potrzebna będzie aplikacja? Jak może rozwijać się kariera prawnika w korporacji? Czy obszar działalności firmy będzie wpływał na naszą pracę?

 

 

 

Zadania uzależnione od specyfiki branży

W różnych organizacjach prawnik zatrudniony w dziale prawnym może spodziewać się podobnego zakresu zadań. Do wykonywania ich zawsze niezbędna będzie solidna wiedza prawnicza, a nierzadko też spore doświadczenie. Prawnik w zakresie swoich obowiązków ma najwięcej zadań związanych z obsługą prawną firmy.

Zadania najczęściej spotykane na takim stanowisku to:

 • uzgadnianie, pod względem formalno-prawnym, umów zawieranych przez spółkę z osobami trzecimi (umowy zlecenia, umowy najmu, umowy kupna sprzedaży i inne);

 • konsultacje w zakresie przygotowywania i opracowywania umów oraz zobowiązań cywilnoprawnych przez poszczególne komórki spółki;

 • udział w negocjacjach kontraktowych dotyczących firmy do określonej kwoty;

 • bieżąca analiza zmian w przepisach i w aktach prawnych, dotyczących bezpośrednio działalności firmy;

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach dotyczących bieżącej działalności spółki;

 • przygotowywanie, we współpracy z poszczególnymi komórkami firmy, tekstów regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych;

 • współpraca i obsługa biurowo-administracyjna rady nadzorczej i zarządu (np. przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu, uchwał itp.);

 • nadzór nad archiwizacją konstytutywnych dokumentów spółki;

 • stosowanie i wykładnia prawa pracy oraz konsultacje w zakresie przestrzegania przepisów kodeksu pracy;
 • analiza prawna sporów pracowniczych oraz opiniowanie umów o pracę i ich wypowiedzeń;

 • współpraca i koordynacja współpracy spółki z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi dla niej usługi doradcze (kancelarie prawne, doradztwo kadrowe i inne).

"Ogromny wpływ na sprawy, jakimi prawnik zajmuje się w organizacji, ma działalność firmy i branża, w której ona działa" – mówi Katarzyna P., kierownik zespołu prawnego firmy działającej w branży energetycznej. – "Będąc nawet najlepszym w swojej dziedzinie specjalistą, przychodząc do firmy – szczególnie, jeśli jest to pierwsza praca – najpierw trzeba poznać organizację. Prawnik zazwyczaj ma wiedzę tylko prawniczą. Natomiast specyfika firmy to już zupełnie coś innego. Trzeba się wiele nauczyć: poznać otoczenie rynkowe organizacji, jej strategię oraz kulturę organizacyjną. Dopiero wtedy można stać się świetnym doradcą w zakresie prawa, w tym konkretnym miejscu. Doskonała znajomość organizacji pozwala lepiej identyfikować problemy firmy i odpowiadać na zadawane przez biznes pytania. Tym bardziej, że praca prawnika nie wiąże się tylko z dokumentami, ale również z doradztwem. Kiedy pracownik innego działu dzieli się pomysłem, który chciałby wdrożyć, oczekuje porady jak dany cel osiągnąć w sposób zgodny z prawem, a do tego niezbyt kosztowny dla firmy."

Zakres pracy w dziale prawnym firmy w dużej mierze zależy też od liczby zatrudnionych w tej komórce osób. Zazwyczaj nie są to duże działy: maksymalnie 3–4-osobowe. Jeśli na tym stanowisku zatrudniona jest tylko jedna osoba, zajmuje się wtedy ona praktycznie wszystkim. Natomiast w działach, w których są już np. 3 osoby, praca może być tak podzielona, że każdy specjalizuje się w jakimś obszarze, np. w prawie pracy, czy obsłudze prawnej konkretnego obszaru firmy. Łatwiej się też wtedy skonsultować. Przydaje się to szczególnie w mniej typowych kwestiach. Kiedy do obowiązków działu prawnego dochodzi obsługa zarządu – najczęściej dedykowana jest jej jedna, najbardziej doświadczona osoba.

– "Obsługując zarząd, uczestniczy się w jego posiedzeniach, przygotowuje z tych posiedzeń protokoły, uchwały i załączniki do nich. Należy też dopilnować, aby uchwały dotarły do wszystkich wskazanych osób. Wymaga to dużego zaangażowania, również czasowego" – wyjaśnia Katarzyna P. – "Zarząd zawsze musi być obsłużony w pierwszej kolejności. Ta praca pozwala też bardzo dobrze poznać spółkę. Wymaga również ogromnej dyskrecji, jest się bowiem dopuszczanym do wielu poufnych kwestii".

Potencjalna ścieżka kariery w dziale prawnym

Rozpoczynając pracę w dziale prawnym bez większego doświadczenia zawodowego, wdraża się w nią pod okiem pracownika z większym stażem. Jak już wyżej wspomniano, poza zdobyciem doświadczenia, kluczowe jest też poznanie działalności firmy. Na przykład w branży ubezpieczeniowej, prawnik sporo będzie miał do czynienia z przygotowywaniem, modyfikacją, ale też opiniowaniem odstępstw od ogólnych warunków ubezpieczenia. Do jego zadań będzie też należała koordynacja prac związanych z prawidłowym procesem tworzenia produktów ubezpieczeniowych, czy też opiniowaniem dokumentów tworzonych przez inne działy, a związanych z produktami ubezpieczeniowymi i zawieraniem umów ubezpieczenia (wniosek, polisa, procedury itp.).

– "Początkowo wykonuje się najprostsze rzeczy – jest się specjalistą. W każdej organizacji są pewne standardowe wzory dokumentów, z których często się korzysta oraz proste umowy: powtarzające się, czy opiewające na niewielkie kwoty"mówi Katarzyna P. –. "Prace nad tego typu dokumentami zazwyczaj są przydzielane na początku kariery. Wykonane zadania są zazwyczaj sprawdzane przez starszego kolegę, który udziela młodemu adeptowi informacji zwrotnej. Osoby zaangażowane, które chcą się uczyć, po kilku tygodniach radzą sobie z tymi zadaniami bez żadnych problemów. W miarę nabywania doświadczenia, wykonuje się coraz bardziej odpowiedzialne i skomplikowane zadania. Doświadczony prawnik uczestniczy w najpoważniejszych pracach organizacji. Wszystko co jest kluczowe dla firmy, zawsze musi zyskać akceptację działu prawnego. Gdy firma jest duża (np. w branży energetycznej) niektóre sprawy, w których bierze się udział, mogą całkiem zmienić układ rynku. Potrafią to być naprawdę ciekawe, poważne oraz odpowiedzialne zadania."

Rozwój w ramach organizacji zależy od firmy i od tego jak duży jest dział prawny. Ponieważ przeważnie są to niewielkie komórki, trudno mówić w tej sytuacji o awansie pionowym. W miarę nabywania doświadczenia wykonuje się bardzo podobne rzeczy, tyle, że coraz trudniejsze, opiniując np. kontrakty opiewające na coraz wyższe kwoty. Im jest się lepszym, tym większy ma się wpływ na zakres wykonywanych zadań. Łatwiej jest przekonać przełożonego, żeby nie zlecał nam pewnych rutynowych i zabierających dużo czasu zadań, np. sczytywania dokumentów trafiających z innych komórek organizacyjnych. Wtedy też otrzymuje się bardziej odpowiedzialne zadania. Dlatego na awans w tym fachu należy bardziej patrzeć przez pryzmat merytoryczny i zdobywanie coraz szerszego doświadczenia. Z czasem można awansować na stanowisko kierownika, czy dyrektora działu prawnego. W tej sytuacji odpowiada się za pracę całego działu, rozdziela się zadania poszczególnym członkom komórki. W małych zespołach jednak nawet na stanowisku kierowniczym, wykonuje się również prace merytoryczne.

– "Działy w których pracowałam zatrudniały z reguły 3 osoby – w firmach zatrudniających od 300 do 500 pracowników" – mówi Katarzyna P. – "Zawsze 2 osoby były na podobnym poziomie merytorycznym, potrafiąc wykonać wszystko, co przechodziło przez dział prawny i jedna osoba mniej doświadczona, np. student albo absolwent, który przygotowywał prostsze, bardziej rutynowe dokumenty, np. umowy. Jeżeli w firmie jest dział prawny, to większość dokumentów, np. procedur, wymaga parafki prawnika. Ścieżka kariery w tym obszarze zależy też od wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych. Zdarza się, że prawnicy, którzy regularnie obsługują zarząd awansują na stanowisko np. dyrektora biura zarządu i stają na czele wyodrębnionej komórki. W miarę specjalizacji można też zmienić dział i przejść np. na samodzielne stanowisko do działu personalnego, gdzie zajmuje się kwestiami związanymi z prawem pracy. Można nawet zająć stanowisko dyrektora działu np. handlowego. Mój znajomy, który dłuższy czas zajmował się kontraktami handlowymi, uczestnicząc również w negocjacjach handlowych, zdobył w tym obszarze tak duże doświadczenie, że w momencie wakatu w tym dziale, to jemu właśnie zaproponowano to stanowisko. Tak więc kariera w tym obszarze może się bardzo różnie kształtować."

Podsumowanie

Praca w dziale prawnym zarówno dużej, jak i małej firmy może nieść wiele wyzwań. Pracując w małych spółkach trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę – często ad hoc ma się do czynienia z wieloma, niestandardowymi zadaniami. Często to od prawnika zależy, w jakim kierunku podąży organizacja. Natomiast w dużych organizacjach często dotyka się spraw, które nie dość, że wpływają na funkcjonowanie firmy, to często jeszcze na całą branżę, czy sektor gospodarki. Czasem pracuje się przy sprawach komentowanych na łamach prasy. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w pewien sposób tworzy się historię.

Pracując w dziale prawnym organizacji, nie zawsze – w przeciwieństwie do pracy w kancelarii prawnej – wymaga się od prawnika zdanej aplikacji. Należy się jednak liczyć z tym, że będzie się tu miało bardziej sztywne godziny pracy i mniejszą swobodę działania. Od prawnika wymaga się bowiem obecności w firmie w godzinach jej pracy, a powierzane prawnikowi sprawy są jakby z góry przesądzone, czyli związane z działalnością tej jednej firmy. Na bardziej ustabilizowaną i powtarzalną pracę można liczyć w organizacjach, które mają ugruntowaną pozycję rynkową, niewielkie zagrożenia ze strony konkurentów i nie są one w fazie dynamicznej ekspansji rynkowej. Za to ciekawiej będzie w tych, które podlegają dynamicznym zmianom.

Zapoznaj się z innymi arykułami:

 1. Asystentka personalna
 2. Co warto wiedzieć zanim zaczniemy szukać pracy w służbie cywilnej
 3. Czasem prestiż, często niskie zarobki
 4. Dura lex – nie najłatwiejsze zarobki prawników
 5. Dział administracji – zaradny gospodarz firmy
 6. Dyplom nie wystarcza
 7. Czym zajmuje się prawnik w korporacji?
 8. Stabilna posadka czy niepewny prestiż
 9. Od czego zacząć, aby zrobić karierę w zawodzie prawnika…
 10. Tylko dla orłów – praca w dyplomacji nie dla każdego?

Małgorzata Rzewuska

Małgorzata RzewuskaAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” w Szkole Głównej Handlowej oraz podyplomowych studiów „Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” zrealizowanych przez Polską Fundację Promocji Kadr.

Od 2000 roku związana z obszarem HR jako praktyk, a od 2008 roku jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce HRM. Jej artykuły w formie studiów przypadków, wywiadów z ekspertami, komentarzy i relacji można znaleźć w „Serwisie HR”. Współautor książki „Top Employers Polska 2010”, wyd. przez Instytut CRF.

Powrót
Pobierz E-BOOK Aby skorzystać z tej opcji naszego serwisu - zaloguj się.

Ocena: 0 głosów 0.00
Dodaj swój komentarz (opcja dostępna dla zalogowanych )
Autor:
Treść:
Dodaj Aby skorzystać z tej opcji naszego serwisu - zaloguj się.

Centrum Wiedzy

Pokaż/Ukryj

Najczęściej czytane

Pokaż/Ukryj

Piszą dla nas

Pokaż/Ukryj
Aneta JuszczukPracuje jako coach, doradca menedżerów, prowadzi szkolenia oraz rekrutacje. Audytor przy projekcie Firma Przyjazna Klientowi. Jest autorką artykułów o tematyce dotyczącej zarząd...

Słownik HR

Pokaż/Ukryj
L jak LIFO(ang. last in, first out) zasada stosowana w niektórych firmach, w myśl której, w przypadku zaistnienia potrzeby zredukowania zatrudnienia, jako kandydaci do zwoln...więcej

Sprawdź swoje dopasowanie

Pokaż/Ukryj